GEA Nedir?

GEA -Toprak Ana-, 1994 senesinde Yeni Yüksektepe Kültür Derneği bünyesinde kurulmuş, tamamı gönüllü üyelerden oluşan bir arama kurtarma, ekoloji ve sosyal kampanyalar grubudur.

GEA Ekibi ulusal ve uluslararası alanda yaşamı tehdit eden bütün felaketlerde, afet sonrasında enkaz altında kalmış insanlara ulaşmak için arama kurtarma operasyonları gerçekleştirmekte, ihtiyaç halinde afet bölgesinde tıbbi ve insani yardım faaliyetleri sürdürmektedir.

GEA 1999 senesinden beri INSARAG (Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Ekipleri Tavsiye Grubu) üyesidir.

GEA’nın Kuruluş Amacı ve İlkeleri

Din, dil, cins, ırk, sosyal statü ayrımı gözetmeksizin afetlerden etkilenmiş ihtiyacı olan kişilere yardım etmek.
Doğal ve çevresel felaketlere hazırlıklılığı geliştirmek.
Bireyin sahip olduğu enerjiyi toplumsal olarak yapıcı bir biçime dönüştürmek.
Gönüllülük, vatandaşlık, yardımlaşma ve gönüllü hizmet değerlerini aktif çalışmalarla birleştirmek.
Doğayla bütünleşmeyi sağlamak için bireyin kapasitelerini geliştirmek.
İnsanın doğanın bir parçası olduğu gerçeğini göz önüne alarak yaşayan dünyayı korumak için faaliyetler organize etmek.

Geri